Description
strona główna     mapa strony     napisz do nas
Strona Główna Branże Technologie i produkty Dział Projektowy Artykuły Staże Kontakt
Strona Główna

Generator azotu

Jesteśmy producentem urządzeń do wytwarzania czystego azotu ze sprężonego powietrza atmosferycznego. Oferujemy generatory azotu oparte na metodzie membranowej oraz metodzie adsorpcyjnej PSA. Generatory azotu stanowią bezpieczną i ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych metod dostarczania azotu w postaci ciekłej lub w butlach. Gaz wytwarzany jest w sposób ciągły, w miejscu przeznaczania, dostosowany pod względem czystości do wymagań Użytkownika.

Powietrze w uproszczeniu złożone jest z azotu (78,1%), tlenu (20,9%) oraz argonu (1%). Generator azotu posiada zdolność oddzielenia azotu od reszty składników powietrza. W przypadku generatorów azotu typu membranowego rozdział następuje na modułach membranowych, generatory azotu typu PSA wykorzystują do rozdziału składników węglowe sito molekularne CMS.

Dokładamy wszelkich starań aby klient otrzymał generator dokładnie odpowiadający jego wymaganiom. Każde urządzenie jest projektowanie i wykonywane na zamówienie dzięki czemu koszty inwestycyjne są maksymalnie zoptymalizowane.

Zapotrzebowanie na czysty azot w przemyśle jest bardzo szerokie i obejmuje m. in.:

 • Przemysł spożywczy (procesy opakowywania i magazynowania płynów, warzyw w chłodni)
 • Obróbka metali
 • Przemysł laserowy (obróbka termiczna, cięcie laserowe)
 • Produkcja kabli miedzianych
 • Produkcja polimerów
 • Produkcja farb rozpuszczalnikowych
 • Magazynowanie paliw
 • Przedmuch zbiorników
 • Inertyzacja
 • Zapewnienie bezpieczeństwa robót górniczych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przez wybuchem (transport, przechowywanie oraz przetwarzanie materiałów chemicznych, substancji wybuchowych)
 • Przechowywanie materiałów organicznych

Membranowy generator azotu

generator azotu; włókna membranowe; membranowy, psa, chem tech, filtracja

Włókna membranowe

Sercem generatorów typu membranowego są kapilarne moduły membranowe. Powietrze zostaje wprowadzone do wnętrza kapilar, których ścianki są przepuszczalne dla tlenu i jednocześnie nieprzepuszczalne dla azotu.  Dzięki temu następują rozdział składników powietrza. Tlen odprowadzany jest do atmosfery.

moduł membranowy; chem tech; filtracja; rozdział składników powietrza, azot, tlen

Rozdział składników powietrza na module membranowym

generator azotu; membranowy, rozdział składników powietrza, chem tech, filtracja

membranowy generator azotu

Niewątpliwą zaletą modułów membranowych wykorzystywanych do produkcji azotu jest uzyskiwanie dużych strumieni czystego gazu, przy relatywnie małych wymiarach urządzenia. Współczynnik uzyskania azotu jest bardzo korzystny, a żywotność membrany sięga powyżej 10 lat. To wszystko skutkuje bardzo niskimi kosztami uzyskania czystego azotu.
Generatory azotu nie posiadają części ruchomych, co w praktyce skutkuje niezawodną i bezproblemową ciągłą pracą urządzenia. Generator może zostać uruchomiony tak szybko, jak tylko zostanie doprowadzone do niego powietrze.
Nasze urządzenia dostarczane są z kompletem filtrów, dzięki którym powietrze doprowadzone do modułów membranowych jest pozbawione oleju oraz zanieczyszczeń stałych, które mógłby skrócić ich żywotność.

Dane techniczne:

ciśnienie robocze od 2 do 24 [bar]
temperatura pracy 5 – 82 ºC
uzysk azotu od 0,2 do 1000 [m³/h]
temperatura punktu rosy +5 ºC/ -40 ºC / -70 ºC
zawartość oleju 0,003 [mg/m³]
stopień zatrzymywania cząstek stałych 0,01 µm
czystość azotu do 99,5%

Generator azotu typu PSA

Generatory azotu typu PSA (Pressure Swing Adsorption) wykorzystują zjawisko molekularnego rozdziału składowników powietrza w trakcie procesu adsorpcji zmiennociśnieniowej na złożu węglowym CMS (Carbon Molecular Sieve). Złoże CMS różni się od powszechnie używanych węgli aktywnych dużo węższą strukturą porów.

Każde urządzenie jest projektowane i wykonywane wg indywidualnego zapotrzebowania na azot, co znacznie oddziałuje na dobór optymalnej wielkości kolumn adsorpcyjnych oraz wyraźne obniżenie kosztów inwestycyjnych.

generator azotu PSA; chem tech, filtracja, membranowy, rozdział składników powietrza

generator azotu PSA

Każdy generator azotu typu PSA składa się zasadniczo z dwóch kolumn wypełnionych złożem węglowym CMS, które dzięki swoim właściwościom ze sprężonego powietrza skutecznie adsorbuje tlen.Zastosowanie jednocześnie dwóch kolumnę wypełnionych złożem gwarantuje ciągłą pracę urządzenia. Podczas gdy w jednej z kolumn odbywa się proces wytworzenia azotu, na skutek adsorpcji ze sprężonego powietrza cząsteczek tlenu, w drugiej z kolumn następuje regeneracja sita z zastosowaniem metody PSA. Regeneracja metodą PSA polega na desorpcji tlenu ze złoża w wyniku redukcji ciśnienia z roboczego do atmosferycznego.
Sprężone powietrze dostarczane do generatora musi zostać oczyszczone z zanieczyszczeń olejowych oraz osuszone do punktu rosy -40oC. Dzięki temu zmniejsza się częstotliwość wymiany sita CMS oraz wydłuża żywotność generatora azotu.

Dane techniczne:

ciśnienie robocze od 2 do 24 [bar]
temperatura pracy 10 – 60 ºC
uzysk azotu od 0,2 do 1000 [m³/h]
temperatura punktu rosy +3 ºC/ -40 ºC / -70 ºC
zawartość oleju 0,003 [mg/m³]
stopień zatrzymywania cząstek stałych 0,01 µm
czystość azotu do 99,9%

Atmosfera Ochronna MAP i MAPAX

Artykuły spożywcze w kontakcie z powietrzem ulegają pogorszeniu, poprzez działanie wielu procesów mikrobiologicznych, enzymatycznych, fizycznych i biologicznych. W celu zapobiegania starzenia się produktu i osiągnięcia dłuższych terminów ważności oferowanych produktów stosuje się pakowanie  w atmosferze ochronnej. Pakowanie w atmosferze ochronnej MAP (Modified Atmosphere Packaging) polega na zastąpieniu powietrza zawartego w opakowaniu gazem posiadającym właściwości ochronne. Jednym z najczęściej stosowanych gazów jest azot, który jest gazem obojętnym, bez zapachu. Zapobiega utlenianiu barwników, aromatów i kwasów tłuszczowych. Produkty jakie możemy w ten sposób ochronić to produkty o konsystencji stałej lub półpłynnej. System MAP stosowany jest zarówno do produktów charakteryzujących się różną intensywnością oddychania – owoców i warzyw oraz do produktów nieoodychających – mięsa, drobiu, ryb i produktów piekarskich. Przedłużenie w ten sposób ważności produktu powoduje brak konieczności używania niezliczonych konserwantów, co skutkuje bardziej naturalnym wyrobem.

Technologia MAPAX powstała w celu wydłużenia terminu przydatności w szczególności produktów mięsnych, ryb i owoców morza. Osiągany wzrost to z 2-4 dni do 5-8 dni w temperaturze 3,3 oC

Zastosowanie technologii MAP i MAPAX:

 • Zwiększa dostępność świeżej żywności dla konsumentów
 • Podnosi sprzedaż, zaspokajając popyt na żywność wysokiej trwałości, bez sztucznych zabiegów przedłużania trwałości np. z użyciem konserwantów.
 • Zmniejsza ilość zwrotów niesprzedanych, przeterminowanych produków
 • Umożliwia oferowanie produktów na rynkach w większej odległości od miejsca produkcji

 

 

 

 

2003-2009 ˆ ChemTech FilterTech | projekt: x4 studio wykonanie: G&T HOUSE
zamknij  
Keywords
Aby wysłać do nas wiadomość wypełnij poniższy formularz.

Wszystkie pola muszą być wypełnione.
Imię, nazwisko, firma
Twój adres e-mail
Wiadomość